Om ledarskap

Ledning, styrning, makt, coachning ... vad innebär ledarskap egentligen?

ledarskap

Vad är egentligen ledarskap?

Vad tänker du på när du hör ordet ledarskap? Kanske är det ord som till exempel kontroll, management; styrning, ledning eller befäl som poppar upp. Eller så tänker du på mer mjuka ord som guidning, coachning eller vägledning. Oavsett hur du själv definierar ledarskap kan vi nog vara överens om att förmågan att leda inte är en egenskap som bara finns. Ledarskap handlar om förmågan att leda andra människor. Så enkelt och samtidigt så svårt är det. Om du har rätt kompetens och uppvisar ett genuint intresse för människor har du kommit en bra bit på väg i ditt ledarskap.

Ledarskap är lika med kommunikation

Under en ledarskapsutbildning går vi igenom de områden som du behöver kunskaper om inom ledarskapsområdet. Det kan till exempel handla om förmågan att kommunicera med dina medarbetare. Många säger att ledarskap är lika med kommunikation. Som ledare behöver du gedigna kunskaper om kommunikation. Du kan träna upp din förmåga att tala, informera och lyssna så att du interagerar med din personal på ett bra sätt. Genom övningar under utbildningen utvecklar du dina talanger i att kommunicera och inser vilket kraftfullt verktyg det är.

Utbildning en förutsättning för ett gott ledarskap

Du kan ha goda förutsättningar för att vara en naturlig ledare, men det betyder inte att du är färdiglärd. Det betyder att du har en väldigt bra grund att stå på, men du måste fortsätta att arbeta med dig själv för att utvecklas. Det kan du göra enklast genom att gå en utbildning i ledarskap. Under utbildningen tränar du upp ditt ledarskap, bland annat genom övningar. Det finns många bra övningar, som ger värdefull input till ditt sätt att leda. Att gå en utbildning i ledarskap ger dessutom mycket i form av gemenskap och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

Nya ledare och chefer

När du är en ny ledare behöver du sätta dig in i förutsättningarna för det nya uppdraget. Behovet har kunskaper i ledarskap är stort i början, speciellt om du helt ny i rollen. Det är många olika delar som du behöver ta tag i och ofta är tiden knapp. För att underlätta för dig, och för att inte missa något viktigt, bör du boka in dig till en utbildning i ledarskap. Under en ledarskapskurs får du en god överblick över ditt nya ansvarsområde. Om du ska bli chef brukar områden som lagar och regler kring att leda personal ingå i utbildningen, utöver själva ledarskapsområdet. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, arbetsmiljö eller diskrimineringsregler.

Utbildare med stor erfarenhet av ledarskap

Ledarskapsutbildningen leds av en erfaren utbildare, som har upplevt ledarskapet själv och känner till dess olika områden. Du får ta del av exempel från verkligheten, vilket alltid är de bästa exemplen. Du får lyssna till övriga deltagares upplevelser och du kan enkelt dela med dig av dina egna erfarenheter och frågetställningar.  Utbytet med de andra kursdeltagarna är mycket matnyttift och blir ett fint komplement till dina nya faktakunskaper. På en utbildning i ledarskap kan verkligen nya dörrar bli upptäckta och öppnade. Du får en helt annan förståelse för den utmaning som du står inför när du ska axla ett ledarskap.

Förutsättningar för ett hållbart ledarskap

Utbildning är en av förutsättningarna för att du ska kunna bedriva ett hållbart ledarskap. Kunskaper är viktigt för att du ska kunna göra ett bra jobb som ledare, samtidigt som du undviker att bränna ut dig. Även när du har arbetat länge som ledare  behöver du påfyllning av nya lärdomar och moerna synsätt på ledarskap. En utbildning ger dig nya erfarenheter och även ny energi. Som ledare har du en stor inverkan på andra människors vardag. Det kan vara helt avgörande för företagets framgång om din personal trivs eller inte, och mycket hänger på dig som ledare. Det bästa är att försöka ge dig själv de bästa förutsättningar genom att verkligen satsa på ditt eget ledarskap genom utbildning. 

Ledarskapskurser

Det finns många olika ledarskapskurser. De kan vända sig till nybörjare eller mer erfarna. Det finns till exempel utbildningar i coachande ledarskap och i tillitsbaserat ledarskap, som du kan gå när du har varit ledare ett tag. Du behöver oftast landa i din roll innan du kan gå vidare på djupet. Det kan vara bra att ha några exempel på ledarskapsutmaningar som du själv upplevt för att kunna använda det i övningar under utbildningen i ledarskap. Ju fler exempel från verkligheten desto bättre. 

Modernt ledarskap kommer genom utbildning

När du går en utbildning som är anpassad för ledare får du uppdaterade kunskaper inom ledarskapsområdet. Moderna kunskaper är grundbulten för ett modernt ledarskap. Med nya insikter kan du enklare styra företaget eller organisationen mot framtiden. Framtiden blir dock allt svårare att förutse och hänga med i. Ju snabbare utveckling, desto mer nytta har du av en utbildning. Det är helt enkelt ett bra sätt att hänga med i utvecklingen. När du utbildar dig inom ledarskapsområdet får du kännedom om vad som ingår i ett modernt ledarskap. Kunskaper ökar din handlingsberedskap som chef, vilket är viktigt när du har en ledande position.

Inhämta nya kunskaper

Att regelbundet analysera omvärlden och konkurrenterna är viktigt, men nyhetsflödet kan ibland blir för stort. Du känner att du skulle vilja hämta in kunskap om nya händelser och framför allt nya forskningsresultat, men tiden räcker inte. En utbildning i ledarskap kan då vara lösningen. Ofta har du tillgång till utbildningar inom din egen bransch, men kanske inte när det gäller just ledarskap. Då är det bra att det finns utbildningsarrangörer, som vi på Hjärtum Utbildning. Genom moderna utbildningar inom ledarskapsområdet tar du genvägen mot uppdaterad och aktuell kunskap.

Inställning till utveckling viktig för ledaren

Som ledare är inställningen till utveckling viktigt. Viljan till vidareutbildning är viktig. Det ger dig kunskaper om aktuella trender och forskningsresultat och ser till att du kan utöva ett modernt ledarskap. Ju mer du vet om aktuella trender i såväl samhälle som ledarskap, desto bättre rustad blir du. Ditt ledarskap blir mer hållbart och flexibelt. De ledare har intresse, vilja och kunskaper när det kommer till framtidsfrågor har lättare för att parera för förändringar.

Så här säger våra kursdeltagare: