SÄKERHETSDAGARNA

Säkerhetsdagarna offentlig sektor

AKTUELLA OCH VIKTIGA SÄKERHETSFRÅGOR FÖR STAT, KOMMUN OCH REGION

Säkerhetskonferens som belyser samhällets utmaningar

Välkommen till Säkerhetsdagarna 2024. En i allra högsta grad aktuell konferens för dig som arbetar i stat, kommun eller region. Många viktiga samhällsfunktioner står inför betydande utmaningar till följd av säkerhetsläget i Sverige. Under dessa två dagar möter du framstående experter inom säkerhetsområdet och får ta del av nya lagar, fakta, forskning och praktikfall.

Programarbetet pågår

Just nu arbetar vi med att färdigställa programmets olika delar och uppdaterar denna sida allteftersom talare bokas. Hittills är följande inbokade:

Nya Cybersäkerhetslagen och NIS2 - så här förbereder ni er. - 1 jan 2025 föreslås en ny lag, cybersäkerhetslagen, att träda i kraft. Detta för att kunna införliva nya NIS2-direktivet i Sverige. Det innebär betydande förändringar inom riskhantering och cybersäkerhet för statliga myndigheter, regioner och kommuner. - Andreas Dahlqvist, Certezza

Social informationssäkerhet - risker med manipulation av människor.  I dag är vi alla löpande är utsatta för IT-angrepp, vilket gör att säkerhet är relevant för alla, oavsett om du är IT-expert eller vanlig användare. Många attacker utnyttjar primärt mänskliga svagheter, genom t ex social manipulering och nätfiske. Ta del av den senaste forskningen och få insikt i hur du kan förändra ditt säkerhetsarbete baserat på den senaste kunskapen. - Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet, Högskolan i Skövde 

Aktuella cyberhot i Sverige - hur kan vi stärka cyberberedskapen i Sverige? -- Fredrik Börjesson från Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC

Nya AI Act - vad kommer nya AI-förordningen att innebära för offentlig sektor? En ny lag kommer att reglera hur användningen av AI får ske. AI-förordningen ska gälla för alla som använder AI-system inom offentlig verksamhet och kan komma kräva förändringar av rutiner, spårbarhet mm.  -- Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare, specialiserad på it- och medierätt

Hur kan vi förebygga risker och minska brottsligheten inom välfärdssystemet? Hur ser det ut i Sverige med tanke på välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan? Ta del av SKR's lägesbild över den kriminella ekonomins påverkan. Få information om infiltration och bakgrundskontroller samt hur SKR arbetar för att stödja kommuner och regioner. -- Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism på SKR.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift och tider

Bokning senast 1 sep: 6.480 kr per person
Bokning from 2 sep: 7.480 kr per person
Moms tillkommer.

Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Dokumentation ingår och mejlas efter konferensen.

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 14 - 15 nov 2024
    Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, centrala Stockholm