Tillitsbaserat ledarskap

Utbilda dig i tillitsbaserat ledarskap och lär dig leda med tillit

Utbildning i tillitsbaserat ledarskap som lär dig att leda, organisera och styra med tillit - ger konkreta verktyg vid implementationen

Lär dig att leda med tillit som grund

Vår ledarskapsutbildning i tillitsbaserat ledarskap lär dig hur du använder tillit som bas för utveckling av verksamheten. Den riktar sig till ledare och chefer på alla nivåer i organisationer som vill leda med tillit som grund. Du lär dig att leda, planera, följa upp och styra verksamheten med hjälp av ett tillitsbaserat tankesätt och får konkreta verktyg för implementation.

Så får ni tillitsbaserat ledarskap fungera

Vår utbildning ger dig dels viktig bakgrund till det tillitsbaserade ledarskapet, dels konkreta verktyg för att införa det. Ni får ta del av flera konkreta exempel hämtade från verkligheten. Detta gör det enklare för er att se hur ni kan implementera ledarskapet i just er organisation. Tillitbaserat ledarskap leder till såväl ett gott samarbete som en effektiv verksamhet.

Nyckeln till framgång för det tillitsbaserade ledarskapet

Att införa ett tillitsbaserat ledarskap innebär ofta en helomvändning av nuvarande arbetssätt. Nyckeln till att lyckas införa modellen på ett framgångsrikt sätt ligger i att få en djupare kunskap om vad den nya modellen innebär. Dessutom måste ni veta hur den kan praktiseras i vardagen. 

Efter utbildningen kommer du att förstå:

 • vad organisatorisk tillit innebär och hur den leder till förbättrat resultat
 • de teorier som ligger till grund för den tillitsbaserade styrmodellen
 • hur du arbetar med implementeringen i din egen grupp
 • olika metoder, bland annat hur du främjar önskat beteende och hur du jobbar mer syftesdrivet
 • hur du planerar och följer upp din verksamhet med mindre kontroll och mer lärande
 • varför du bör lägga stor vikt på relationsbyggande och samordning
 • hur du kan få positiv energi i förändringsarbetet med ett nytt tankesätt

Utbildningen i tillitsbaserad styrning och ledning bygger på både teori och praktik och kommer att ge utrymme för egen reflektion och diskussion i grupper. 

Varför jobba med tillit?

 • Genomgång och förklaring av de viktiga principerna bakom tillitsbaserat ledarskap

Vad behöver förändras och hur?

 • Så planerar du i en tillitsbaserad miljö
 • Vikten av uppföljning och hur den går till

Att etablera tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen

 • Vilka organisatoriska förutsättningar krävs?
 • Förklaring av självledarskapets betydelse
 • Genomgång av chefens roll

Från medarbetarskap till medledarskap

 • Metodiken bakom medledarskap
 • Den röda tråden från individen till de övergripande målen
 • Behövs chefen när ansvaret flyttas ut till medarbetarna?

Intern kommunikation – den avgörande framgångsfaktorn

 • Vikten av en sund möteskultur och en god mötesstruktur
 • Skapa bra informationsflöden och dialoger
 • Chefens kommunikation
 • Hantera de viktiga samtalen

Gemensamt syfte som motor och motivationskraft

 • Vad kommunicerar ett tydligt syfte?
 • Utåt- och inåt perspektiv
 • Meningsfullhet i arbetet – en känsla att sträva efter
 • Hur skapar man framgångsrika team?

Förändringsledning, ny modell

 • Genomgång av ny modell för förändringsledning
 • Nu vänder vi på förändringskurvan!
 • Organisera för förändring istället för att förändra organisationen

Tillitsbaserat ledarskap frigör potentialen

Utbildningen lär dig att leda dina medarbetare genom tillit, vilket frigör deras potential och ökar både prestationer och arbetsglädje. Dina kunskaper om vad som har betydelse för motivation ökar och du lär dig metoder som bättre tar till vara personalens kompetens. Resultatet kommer att bli ett bättre samspel mellan dig som ledare och din personal. Samverkan och samarbete stimuleras och förbättras även på arbetsplatsen i stort.

Bakgrunden till det tillitsbaserade ledarskapet

Regeringen tillsatte Tillitsdelegationen, som under lång tid har arbetat med att komma fram till ett nytt slags ledarskap. 2018 kom deras förslag till en tillitsbaserad styrning och ledning: ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.” Under åren har tankesättet utvecklats och används numera även utanför offentlig verksamhet, eftersom det medför flera positiva effekter. Bland annat en ökad frihet för medarbetaren och en bättre samverkan.

Tillitsreformen inleddes i början av 2019. Den innebär att många organisationer i framför allt offentlig sektor, men även i privata näringslivet, just nu befinner sig i övergången från en kontrollbaserad till en mer tillitsbaserad styrning och ledning

Utbildningen vänder sig till

Vår utbildning vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i organisationen som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar det i verksamheten.

Den passar för såväl offentlig som privat verksamhet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket bra utbildning som gav mig mycket att reflektera kring.
Lana är oerhört kompetent och samtidigt så ödmjuk. Pedagogisk, kunnig, skarp och inlyssnande. Hon har en förmåga att sätta sig in i just min verksamhet och sedan ge verktyg som passar perfekt utifrån våra verksamhetsbehov. Med sitt lysande intellekt skapar hon förutsättningar som väcker kreativitet och förändringslust. Lana har mycket stor erfarenhet av komplexa verksamhetsstrukturer som jag får tillgång till – fantastiskt!
Givande och intressant. Kunnig kursledare, bra anpassning.

Deltagaravgift och tider

10.980 kr exkl momsLunch, fika och dokumentation ingår.

Tider: 
Dag 1: 09.30-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 21 - 22 maj 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Göteborg
 • 7 - 8 mar 2024
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö
 • 23 - 24 apr 2024
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare