Tillitsbaserat ledarskap

Utbildning i tillitsbaserat ledarskap som lär dig att organisera, styra och leda med tillit - få konkreta verktyg att använda

Utbilda dig i tillitsbaserat ledarskap och lär dig leda med tillit

Lär dig att leda med tillit som grund

Vår ledarskapsutbildning i tillitsbaserat ledarskap lär dig hur du kan använda tillit som bas för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Den riktar sig till chefer på alla nivåer i organisationer som vill styra och leda med tillit som grund. 

Tillitsreformen inleddes i början av 2019. Den innebär att många organisationer i framför allt offentlig sektor, men även i privata näringslivet, just nu befinner sig i övergången från en kontrollbaserad till en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Det här är utbildningen för er som vill få övergången att fungera i praktiken.

Så får ni tillitsbaserat ledarskap fungera

Att införa ett tillitsbaserat ledarskap innebär ofta en helomvändning av nuvarande arbetssätt. Nyckeln till att lyckas införa modellen på ett framgångsrikt sätt ligger i att få en djupare kunskap om vad den nya modellen innebär samt hur den kan praktiseras i vardagen. Ni behöver allt från teori till konkreta exempel och verktyg, vilket är precis vad denna utbildning ger.

Det här lär du dig under utbildningen

Efter genomgången utbildning i tillitsbaserad styrning och ledning kommer du att ha kunskap om:

 • vad organisatorisk tillit innebär och hur den leder till förbättrat resultat
 • de teorier som ligger till grund för den nya styrmodellen
 • hur du arbetar med implementeringen i din egen grupp
 • olika metoder, bland annat hur du främjar önskat beteende och hur du jobbar mer syftesdrivet
 • hur du planerar och följer upp din verksamhet med mindre kontroll och mer lärande
 • varför du bör lägga stor vikt på relationsbyggande och samordning
 • hur du kan få positiv energi i förändringsarbetet med ett nytt tankesätt

Utbildningen bygger på både teori och praktik och kommer att ge utrymme för egen reflektion och diskussion i grupper. 

Varför jobba med tillit?

  • De viktiga principerna

Vad behöver förändras och hur?

  • Planering och uppföljning i en tillitsbaserad miljö

Att etablera tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen:

  • organisatoriska förutsättningar 
  • självledarskapets betydelse
  • chefens roll

Från medarbetarskap till medledarskap, metodik

  • Den röda tråden från individen till de övergripande målen
  • Behövs chefen när ansvaret flyttas ut till medarbetarna?

Intern kommunikation – den avgörande framgångsfaktorn

  • Möteskultur och mötesstruktur
  • Informationsflöden och dialoger
  • Chefens kommunikation, de viktiga samtalen

Gemensamt syfte som motor och motivationskraft

  • Vad kommunicerar ett tydligt syfte? Utåt- och inåt perspektiv
  • Meningsfullhet i arbetet – en känsla att sträva efter
  • Hur skapar man framgångsrika team?

Förändringsledning, ny modell

  • Förändringsledning – ett begrepp som är på utdöende
  • Nu vänder vi på förändringskurvan!
  • Organisera för förändring istället för att förändra organisationen

Tillitsbaserat ledarskap frigör potentialen

Utbildningen lär dig att leda dina medarbetare genom tillit, vilket frigör deras potential och ökar både prestationer och arbetsglädje. Dina kunskaper om vad som har betydelse för motivation ökar och du lär dig metoder som bättre tar till vara personalens kompetens. Resultatet kommer att bli ett bättre samspel mellan dig som ledare och din personal.

Bakgrunden till det tillitsbaserade ledarskapet

Regeringen tillsatte Tillitsdelegationen, som under lång tid har arbetat med att komma fram till ett nytt slags ledarskap. 2018 kom deras förslag till en tillitsbaserad styrning och ledning: ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.” Under åren har tankesättet utvecklats och används numera även utanför offentlig verksamhet, eftersom det medför flera positiva effekter. Bland annat en ökad frihet för medarbetaren och en bättre samverkan.

Utbildningen vänder sig till

Vår utbildning vänder sig till chefer på alla nivåer i organisationen som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar det i verksamheten.

Den passar för såväl offentlig som privat verksamhet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Givande och intressant. Kunnig kursledare, bra anpassning.

Deltagaravgift Tillitsbaserat ledarskap

Webbutbildning: 9.980 kr exkl moms

Tider: 
Dag 1: 09.00-16.00  |  Dag 2: 09.00-16.00

Webbutbildning

Utbildningen går i realtid på distans, vilket innebär att du kopplar upp dig via Teams eller Zoom direkt mot kursledarens dator. Du kan ställa frågor och interagera med kursledaren och övriga deltagare.  Du får tydliga instruktioner från oss om hur allt går till före utbildningen. Du kan även läsa mer under Så går en distansutbildning till.

Kurstillfällen

 • Webbutbildning
 • 24 - 25 maj 2023
  Webbutbildning (alla går på distans)